Language of document :

Жалба, подадена на 28 септември 2012 г. — ZZ/ЕИБ

(Дело F-107/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на изричното решение на ЕИБ да не изчислява ревалоризираните години осигурителен стаж за пенсия на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени изричното решение за отхвърляне на молбата на жалбоподателя от 10 юли 2011 г. Европейската инвестиционна банка да изчисли ревалоризираните години на осигурителния му стаж за пенсия и освен това да заплати сума в размер, съответстващ на тази ревалоризация;

да се осъди Европейската инвестиционна банка да предостави на жалбоподателя възможност да се ползва от ревалоризация за неговите години осигурителен стаж за пенсия, съответстваща на 6 години и 1 месец допълнителен пенсионно-осигурителен стаж;

да се осъди Европейската инвестиционна банка да заплати определената ex aequo et bono и фиксирана временно на 5000 EUR сума на основание претърпени неимуществени вреди;

да се осъди Европейската инвестиционна банка да заплати съдебните разноски.