Language of document :

Sag anlagt den 28. september 2012 – ZZ mod EIB

(Sag F-107/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Den Europæiske Investeringsbanks stiltiende afgørelse om ikke at foretage en beregning af sagsøgerens opskrevne årlige pensionsrettigheder

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning af 10. juli 2011 om, at Den Europæiske Investeringsbank foretager en opskrevet beregning af hans opskrevne årlige pensionsrettigheder, og derudover udbetaler det beløb, der svarer til denne opskrivning.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at bevilge sagsøgeren en opskrivning af hans opskrevne årlige pensionsrettigheder svarende til seks år og én måneds supplerende forsikringsår.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale et beløb, der efter ret og billighed foreløbigt fastsættes til 5 000 EUR, i erstatning for den forvoldte ikke-økonomiske skade.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.