Language of document :

Sag anlagt den 28. september 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-108/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, hvorved de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten blev bragt i anvendelse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 9. december 2011 om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning i henhold til artikel 11, stk. 2 og 3 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Om fornødent annulleres afslaget på hans klage af 20. juni 2012 over afgørelsen af 9. december 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.