Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. listopadu 2013 – Knöll v. Europol

(Věc F-105/12)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Neprodloužení smlouvy – Nepřiznání smlouvy na dobu neurčitou – Zrušení Soudem – Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu“

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Německo) (zástupci: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. Neumann a D. El Khoury, zmocněnci, B. Wägenbaur, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Europolu, které bylo přijato v rámci plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. června 2010 ve věci Knöll v. Europol, F-44/09, a kterým Europol přiznal žalobkyni paušální částku jako náhradu škody, jež jí byla způsobena přijetím rozhodnutí, které bylo uvedeným rozsudkem zrušeno

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011, kterým Evropský policejní úřad přiznal Brigitte Knöll částku 20 000 eur v rámci plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu ze dne 29. června 2010, Knöll v. Europol (F-44/09), se zrušuje.

Evropský policejní úřad ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, jež vynaložila Brigitte Knöll.

____________

1 Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 70.