Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. novembri 2013. aasta otsus – Knöll versus Europol

(kohtuasi F-105/12)1

(Avalik teenistus – Europoli personal – Lepingu pikendamata jätmine – Tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine – Tühistamine Avaliku Teenistuse Kohtu poolt – Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Saksamaa) (esindajad: advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Europoli otsus, mille ta võttis vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2010. aasta otsuse täitmiseks kohtuasjas F-44/09: Knöll vs. Europol, millega Europol tasus hagejale kindlasummalise hüvitise asjaomase kohtuotsusega tühistatud otsusega tekitatud kahju eest

Resolutsioon

Tühistada 28. novembri 2011. aasta otsus, millega Euroopa Politseiamet tasus B. Knöllile 20 000 euro suuruse summa Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2010. aasta otsuse täitmiseks kohtuasjas F-44/09: Knöll vs. Europol.

Jätta Euroopa Politseiameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja B. Knölli kohtukulud.

____________

1     ELT C 26, 26.1.2013, lk 70.