Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 5. studenoga 2013. – Knöll protiv Europola

(Predmet F-105/12)1

(Javna služba – Osoblje Europola – Neproduljenje ugovora – Neodobrenje ugovora na neodređeno vrijeme – Ukidanje od strane Službeničkog suda – Provedba presude Službeničkog suda)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Njemačka) (zastupnici: W. J. Dammingh i N. D. Dane, odvjetnici)

Tuženik: Europski policijski ured (Europol) (zastupnici: D. Neumann i D. El Khoury, agenti, B. Wägenbaur, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za ukidanje odluke Europola donesene u svrhu provedbe presude Službeničkog suda od 29. lipnja 2010. u predmetu Knöll/Europol, F-44/09, kojom je Europol dodijelio tužiteljici paušalni iznos za naknadu štete koju joj je uzrokovala odluka koju je navedena presuda ukinula

Izreka presude

Ukida se odluka od 28. studenoga 2011. kojom je Europski policijski ured dodijelio gđi Knöll iznos od 20.000 eura provodeći presudu Službeničkog suda od 29. lipnja 2010., Knöll/Europol (F-44/09).

Nalaže se Europskom policijskom uredu snošenje vlastitih troškova i troškova nastalih gđi Knöll.

____________

1 SL C 26, 26.1.2013., str. 70.