Language of document :

Kanne 3.2.2017 – Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Asia T-69/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Constantin Film Produktion GmbH (München, Saksa) (edustajat: asianajajat E. Saarmann ja P. Baronikians)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki ˮFack Ju Göhteˮ – Rekisteröintihakemus nro 13 971 163

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 1.12.2016 asiassa R 2205/2015-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

kumoaa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston 25.9.2015 tekemän päätöksen N:o 013971163

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

____________