Language of document :

Tužba podnesena 3. veljače 2017. – Constantin Film Produktion protiv EUIPO-a (Fack Ju Göhte)

(predmet T-69/17)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Constantin Film Produktion GmbH (München, Njemačka) (zastupnici: E. Saarmann i P. Baronikians, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Fack Ju Göhte” – prijava za registraciju br. 13 971 163

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 1. prosinca 2016. u predmetu R 2205/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu oduku;

poništi odluku br. 013971163 Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo od 25. rujna 2015.;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

____________