Language of document :

Överklagande ingett den 3 februari 2017 – Constantin Film Produktion mot EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Mål T-69/17)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Constantin Film Produktion GmbH (München, Tyskland) (ombud: advokaterna E. Saarmann och P. Baronikians)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ˮFack Ju Göhte ˮ – Registreringsansökan nr 13 971 163

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 1 december 2016 i ärende R 2205/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

upphäva beslut nr 013971163 som meddelats av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet den 25 september 2015,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

____________