Language of document :

Presuda Općeg suda od 24. siječnja 2018. – Constantin Film Produktion protiv EUIPO-a (Fack Ju Göhte)

(predmet T-69/17)1

(„Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije Fack Ju Göhte – Apsolutni razlog za odbijanje – Žig protivan javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima – Članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe (EU) 2017/1001”))

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Constantin Film Produktion GmbH (München, Njemačka) (zastupnici: E. Saarmann i P. Baronikians, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: M. Fischer i D. Walicka, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 1. prosinca 2016. (predmet R 2205/2015–5) koja se odnosi na zahtjev za registraciju verbalnog znaka Fack Ju Göhte kao žiga Europske unije.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Constantin Film Produktion GmbH se nalaže snošenje troškova.

____________

1     SL C 104, 3. 4. 2017.