Language of document :

A Törvényszék 2018. január 24-i ítélete – Constantin Film Produktion kontra EUIPO (Fack Ju Göhte)

(T-69/17. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – A Fack Ju Göhte európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja]”)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Constantin Film Produktion GmbH (München, Németország) (képviselők: E. Saarmann és P. Baronikians ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Fischer és D. Walicka meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Fack Ju Göhte szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2016. december 1-jén hozott határozata (R 2205/2015-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a Constantin Film Produktion GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1     HL C 104., 2017.4.3.