Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 1. decembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugāle) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-647/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: XG

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar LESD 65. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem kapitāla pieaugumam no nekustamā īpašuma darījuma, proti, pārdodot tādu nekustamo īpašumu, kuru ieguvusi Portugāles valstspiederīgā, kas nav rezidente Eiropas Savienībā, var piemērot diskriminējošu aplikšanas ar nodokli režīmu, kas ir nelabvēlīgāks salīdzinājumā ar to, ko piemēro rezidentiem, kuriem piešķir kapitāla pieauguma samazinājumu par 50 %, uz kura pamata tiek aprēķināts ienākumu nodoklis?

____________