Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 3. listopadu 2020 – Apollo Tyres (Hungary) Kft. v. Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Věc C-575/20)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Žalovaný: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Předběžná otázka

Může být směrnice 2003/87/ES1 , a zvláště bod 3 její přílohy I, vykládána v tom smyslu, že pro určení, zda se na spalování v určitém zařízení vztahuje (EU ETS), má prokázána skutečnost, že vybavení, jež je součástí zařízení, funguje jen omezeně, vliv na celkový jmenovitý tepelný příkon zařízení?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 2003, L 275, s. 32).