Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Juízo Local Cível de Ponta Delgada – Juiz 1) (Portugali) on esittänyt 4.11.2020 – NM, NR, BA, XN ja FA v. Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(asia C-578/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Juízo Local Cível de Ponta Delgada – Juiz 1)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: NM, NR, BA, XN ja FA

Vastaaja: Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tietyn lentoliikenteen harjoittajan ilma-alusten huoltohenkilöstön lakkoa pidettävä asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina poikkeuksellisina olosuhteina, kun kyseinen lentoliikenteen harjoittaja järjesti kokouksia ja kävi neuvotteluita lakon perumiseksi, missä se ei onnistunut?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (komission lausuma (EUVL 2004, L 46, s. 1).