Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2018-0649\tra-doc-da-req_comm-t-0649-2018-201810603-02_00.doc

Sag anlagt den 29. oktober 2018 – ruwido austria mod EUIPO (transparent pairing)

(Sag T-649/18)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Østrig) (ved advokat A. Ginzburg)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: ansøgning om EU-ordmærket transparent pairing – registreringsansøgning nr.16 581 118

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 30. august 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2487/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Manglende begrundelse af den anfægtede afgørelse

Urigtig materiel fortolkning af det ansøgte tegn.

____________