Language of document : ECLI:EU:T:2019:585


 


 Beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 11 september 2019 –
ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

(Zaak T649/18)

„Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk transparent pairing – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Begrip

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, b)]

(zie punt 19)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Beoordeling van het onderscheidend vermogen

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, b)]

(zie punt 20)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Merken die bestaan in reclameslogans – Onderscheidend vermogen – Toepassing van specifieke beoordelingscriteria – Ontoelaatbaarheid

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, b)]

(zie punten 21, 22)

4.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Merken die bestaan in reclameslogans – Verkoop bevorderende formulering met lovend karakter

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, b)]

(zie punt 23)

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Woordmerk transparent pairing

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, b)]

(zie punten 28, 3638)

6.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Merken die bestaan in reclameslogans – Slogan die een objectieve boodschap overbrengt

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, b)]

(zie punt 35)

7.      Uniemerk – Procedurevoorschriften – Motivering van de beslissingen – Artikel 94, lid 1, eerste zin, van verordening 2017/1001 – Draagwijdte identiek aan die van artikel 296 VWEU

(Art. 296 VWEU; verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 94, lid 1, eerste zin)

(zie punt 41)

8.      Uniemerk – Procedurevoorschriften – Ambtshalve onderzoek van de feiten – Inschrijving van een nieuw merk – Absolute weigeringsgronden – Bewijslast

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1)

(zie punt 46)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 30 augustus 2018 (zaak R 2487/2017‑2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken transparent pairing als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

ruwido austria GmbH wordt verwezen in de kosten.