Language of document : ECLI:EU:T:2019:585


 


 Postanowienie Sądu (szósta izba) z dnia 11 września 2019 r. –
ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

(sprawa T649/18)

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego transparent pairing – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Pojęcie

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 7 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 19)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Ocena charakteru odróżniającego

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 7 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 20)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Znaki towarowe tworzone przez slogany reklamowe – Charakter odróżniający – Zastosowanie szczególnych kryteriów oceny – Niedopuszczalność

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 7 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 21, 22)

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Znaki towarowe tworzone przez slogany reklamowe – Sformułowanie reklamowe o charakterze zachwalającym

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 7 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 23)

5.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Słowny znak towarowy transparent pairing

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 7 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 28, 36–38)

6.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Znaki towarowe tworzone przez slogany reklamowe – Slogan przekazujący obiektywną wiadomość

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 7 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 35)

7.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Przepisy proceduralne – Uzasadnienie decyzji – Artykuł 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001 – Zakres identyczny z zakresem art. 296 TFUE

(art. 296 TFUE; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 94 ust. 1 zdanie pierwsze)

(zob. pkt 41)

8.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Przepisy proceduralne – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Rejestracja nowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Ciężar dowodu

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 7 ust. 1)

(zob. pkt 46)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 sierpnia 2018 r. (sprawa R 2487/2017‑2), dotyczącą zgłoszenia oznaczenia słownego transparent pairing jako znaku towarowego Unii Europejskiej.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona.

2)

Spółka ruwido austria GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.