Language of document : ECLI:EU:T:2019:585


 


 Ordonanța Tribunalului (Camera a șasea) din 11 septembrie 2019 –
ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

(Cauza T649/18)

„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale transparent pairing – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Acțiune vădit nefondată”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Noțiune

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 19)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Aprecierea caracterului distinctiv

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 20)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Mărci constituite din sloganuri publicitare – Caracter distinctiv – Aplicarea unor criterii de apreciere specifice – Inadmisibilitate

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 21 și 22)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Mărci constituite din sloganuri publicitare – Formulă promoțională cu caracter elogios

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 23)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Marca verbală transparent pairing

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 28 și 36-38)

6.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Mărci constituite din sloganuri publicitare – Slogan care transmite un mesaj obiectiv

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 35)

7.      Marcă a Uniunii Europene – Dispoziții de procedură – Motivarea deciziilor – Articolul 94 alineatul (1) prima teză din Regulamentul 2017/1001 – Domeniu de aplicare identic cu cel al articolului 296 TFUE

[art. 296 TFUE; Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 94 alin. (1) prima teză]

(a se vedea punctul 41)

8.      Marcă a Uniunii Europene – Dispoziții de procedură – Examinare din oficiu a faptelor – Înregistrarea unei noi mărci – Motive absolute de refuz – Sarcina probei

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1)]

(a se vedea punctul 46)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 30 august 2018 (cauza R 2487/2017‑2) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal transparent pairing ca marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă ruwido austria GmbH la plata cheltuielilor de judecată.