Language of document :

Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – ruwido austria versus EUIPO (transparent pairing)

(kohtuasi T-649/18)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi transparent pairing taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (esindaja: advokaat A. Ginzburg)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: W. Schramek ja A. Söder)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 30. augusti 2018. aasta otsuse (asi R 2487/2017-2) peale, mis käsitleb sõnamärgi transparent pairing ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja ruwido austria GmbH-lt.

____________

1 ELT C 4, 7.1.2019.