Language of document :

Žaloba podaná dne 20. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-27/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi, M. Vandenbussche a C. Bernard - Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterými bylo odmítnuto povolení zdravotních výkonů, o které žalobce žádal pro svého syna, manželku a sebe.

Návrhové žádání žalobce

zrušit napadená rozhodnutí a v případě potřeby rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv zamítající stížnost,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________