Language of document :

Acțiune introdusă la 20 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-27/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi, M. Vandenbussche și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor pârâtei de respingere a autorizării prestațiilor medicale solicitate de reclamant în favoarea fiului său, a soției sale și a lui însuși

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor atacate și, în măsura în care este necesar, a deciziei AAIC de respingere a reclamației;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________