Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. decembra 2012 – BA/Komisia

(vec F-29/11)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/147/09 – Vytvorenie rezervy pre budúci nábor úradníkov s rumunskou štátnou príslušnosťou – Dôkladná znalosť úradného jazyka Rumunska – Maďarská menšina v Rumunsku – Nepripustenie k ústnej skúške – Zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie – Pôsobnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BA (Wezembeek-Oppem, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti, neskôr S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, neskôr B. Eggers, splnomocnený zástupca)Predmet veciVerejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie EPSO/AD/147/09-RO o nepripustení žalobcu na ústnu skúšku výberového konaniaVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    BA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.