Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 5 december 2012 – BA mot kommissionen

(Mål F-29/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/147/09 – Upprättande av reservlista för rekrytering av handläggare med rumänskt medborgarskap – Fördjupade kunskaper i rumänska språket – Ungerskspråkig minoritet i Rumänien – Nekad tillträde till de muntliga delproven – Principerna om likabehandling och icke-diskriminering – Räckvidd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BA (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, därefter advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N- Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis B. Eggers och P. Pecho, därefter B. Eggers)

Saken

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/147/09-RO att inte ge sökanden tillträde till de muntliga delproven.

Domslut

Talan ogillas.

BA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 173, s. 16, 11.6.2011.