Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 15 januari 2013 – BO mot kommissionen

(Mål F-27/11)(1 )

(Personalmål – Social trygghet – Ersättning för transportkostnader i samband med sjukvård – Transportkostnader av språkskäl)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BO (Amman, Jordanien) (ombud: advokaterna L. Levi, M. Vandenbussche och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av svararandens beslut att avslå sökandens ansökningar om beviljande av sjukvårdsförmåner för sin son, sin maka och för sig själv

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 1 juni 2010 att inte ersätta transportkostnaderna och kostnaderna för att medfölja BO:s son ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta BO:s rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 186, 25.6.2011, s. 33.