Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. november 2011 – AC mod Rådet

(Sag F-26/11) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 179 af 18.6.2011, s. 21.