Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 21. října 2011 – Torijano Montero v. Rada

(Věc F-30/11)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 179, 18.6.2011, s. 21.