Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 21. oktoobri 2011. aasta määrus – Torijano Montero versus nõukogu

(kohtuasi F-30/11)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 179, 18.6.2011, lk 21.