Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 21 octombrie 2011 – Torijano Montero/Consiliul

(Cauza F-30/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 179, 18.6.2011, p. 21.