Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2013. gada 15. janvārī

Lieta F‑27/11

BO

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Sociālais nodrošinājums – Ar medicīnisko aprūpi saistītu transporta izdevumu segšana – Transporta izdevumi ar valodu saistītu iemeslu dēļ

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar ko BO lūdz atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 1. jūnija lēmumus, ar kuriem tika atteikts segt transporta un dēla pavadīšanas izdevumus

Nolēmums Komisijas lēmumus atcelt. Komisija sedz savus un atlīdzina BO tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Veselības apdrošināšana – Transporta izdevumi, kas ir radušies ar valodu saistītu iemeslu dēļ – Atlīdzināšana – Izslēgšana – Transporta izdevumu, kas ir saistīti ar medicīnisko aprūpi, kurai ir nepieciešamas padziļinātas valodas zināšanas, atlīdzināšana – Pieļaujamība – Nosacījumi

Saskaņā ar medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējo īstenošanas noteikumu II daļas 12. nodaļas 2.5. punktu netiek atlīdzināti noteiktu kategoriju transporta izdevumi, tostarp izdevumi, kas radušies ar valodu saistītu iemeslu dēļ. Tomēr šo tiesību normu nevar interpretēt tādējādi, ka ar to ir aizliegts atlīdzināt transporta izdevumus, kuri ir radušies, apmeklējot psihoterapiju, ja objektīvā veidā ir pierādīts, ka minētajā terapijā ir nepieciešams lietot valodu, ko saņēmējs saprot un kas ir vienīgā, kurā viņš var izteikties, un ja psihoterapija šajā valodā nav pieejama apdrošinātās personas dienesta vietā.

(skat. 29. un 30. punktu)