Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Eerste kamer)

15 januari 2013

Zaak F‑27/11

BO

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Sociale zekerheid – Vergoeding van vervoerskosten verband houdende met medische zorg – Vervoerskosten om redenen van taal”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee BO verzoekt om nietigverklaring van de besluiten van de Europese Commissie van 1 juni 2010, houdende weigering om de vervoers- en begeleidingskosten van zijn zoon te vergoeden.

Beslissing: De besluiten van de Europese Commissie worden nietig verklaard. De Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van BO.

Samenvatting

Ambtenaren – Sociale zekerheid – Ziektekostenverzekering – Vervoerskosten om redenen van taal – Terugbetaling – Daarvan uitgesloten – Terugbetaling van vervoerskosten verband houdende met medische zorg die gebruik vereist van grondig beheerste taal – Toelaatbaarheid – Voorwaarden


Krachtens punt 2.5 van hoofdstuk 12 van titel II van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de vergoeding van ziektekosten, zijn bepaalde categorieën vervoerskosten, met name kosten die zijn gemaakt om redenen van taal, uitgesloten van vergoeding. Deze bepaling kan evenwel niet aldus worden uitgelegd dat zij de terugbetaling verbiedt van vervoerskosten die zijn gemaakt voor het volgen van een psychotherapie, wanneer objectief is komen vast te staan dat die therapie het gebruik vereist van een taal die de rechthebbende moet begrijpen, en die de enige taal is waarin hij zich kan uitdrukken, en dat de psychotherapie in die taal niet beschikbaar is in de standplaats van de rechthebbende.

(cf. punten 29 en 30)