Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 14. martā - ZZ/Padome

(lieta F-28/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt 2010. gada 26. aprīļa Paziņojumā personālam 80/10 ietverto lēmumu, ar kuru Padomes iecēlējinstitūcija saistībā ar 2010. gadā veicamo paaugstināšanu amatā atteicās paaugstināt prasītāju AD 12 pakāpē

Prasītāja prasījumi:

Prasītāja prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:

lūgt Padomei iesniegt ziņojumus par AD 12 pakāpē paaugstinātajiem agrākās A kategorijas ierēdņiem, kuru kandidatūras ir izskatītas 2010. gadā veicamajā paaugstināšanā amatā, kā arī pirmo novērtētāju analītiskā vērtējuma vidējā rādītāja statistikas datus, kas iesniegti Padomdevējai komitejai ar paaugstināšanu AD "administratoru" kategorijā saistītajos jautājumos;

atcelt apstrīdēto lēmumu un tiktāl, ciktāl vajadzīgs - lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________