Language of document :

Kanne 8.3.2011 - ZZ v. neuvosto

(Asia F-26/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös olla sisällyttämättä kantajaa luetteloon henkilöistä, jotka ylennettiin palkkaluokkaan AD13 vuoden 2010 ylennyskierroksella, ja vaatimus vastaajan velvoittamisesta suorittamaan kantajalle rahamääräinen korvaus hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen tekemä päätös, jolla kantajaa ei sisällytetty luetteloon henkilöistä, jotka ylennettiin palkkaluokkaan AD13 vuoden 2010 ylennyskierroksella, sellaisena kuin tämä päätös ilmenee henkilöstölle 26.4.2010 annetusta tiedonannosta nro 80/10 ja 26.5.2010 annetusta tiedonannosta nro 81/10, on kumottava

nimittävän viranomaisen päätös, jolla se hylkäsi kantajan valituksen, on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen

päätös, jolla palkkaluokan AD12 virkamiehiä ylennettiin palkkaluokkaan AD13 vuoden 2010 ylennyskierroksella (henkilöstölle 26.4.2010 annettu tiedonanto nro 80/10 ja 26.5.2010 annettu tiedonanto nro 81/10), on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle 150 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________