Language of document :

Beroep ingesteld op 8 maart 2011 - ZZ / Raad

(Zaak F-26/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2010 zijn bevorderd tot de rang AD 13 alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade die de verzoekende partij heeft geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoeker niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2010 tot de rang AD 13 zijn bevorderd, zoals dit besluit volgt uit de mededeling aan het personeel nr. 80/10 van 26 april 2010 en de mededeling aan het personeel nr. 81/10 van 26 mei 2010;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG tot afwijzing van verzoekers klacht;

voor zover nodig, nietigverklaring van het bevorderingsbesluit van ambtenaren van de rang AD 12 die in het kader van de bevorderingsronde 2010 tot de rang AD 13 zijn bevorderd (mededeling aan het personeel nr. 80/10 van 26 april 2010 en mededeling aan het personeel nr. 81/10 van 26 mei 2010);

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 150 000 EUR aan de verzoekende partij ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________