Language of document :

Tožba, vložena 8. marca 2011 - ZZ proti Svetu

(Zadeva F-26/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2010 napredujejo v naziv AD 13, in naložitev plačila odškodnine za nepremoženjsko škode, ki jo je utrpela tožeča stranka, toženi stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2010 napredujejo v naziv AD 13, kot izhaja iz obvestila uslužbencem št. 80/10 z dne 26. aprila 2010 in obvestila uslužbencem št. 81/10 z dne 26. maja 2010, naj se razglasi za nično;

odločba OPI o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

odločba o napredovanju uradnikov iz naziva AD12 v naziv AD13 v napredovalnem obdobju 2010 (obvestilo uslužbencem št. 80/10 z dne 26. aprila 2010 in obvestilo uslužbencem št. 81/10 z dne 26. maja 2010) naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino za nepremoženjsko škodo v višini 150.000 EUR;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________