Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 28.6.2021 – IRnova AB v. FLIR Systems AB

(asia C-399/21)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: IRnova AB

Vastaaja: FLIR Systems AB

Ennakkoratkaisukysymys

Kuuluuko sellainen vahvistuskanne, joka perustuu väitteeseen keksijyydestä tai yhteiskeksijyydestä ja joka koskee parempaa oikeutta muussa kuin jäsenvaltiossa rekisteröityjen kansallisten patenttihakemusten ja patenttien mukaiseen keksintöön, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 24 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen toimivallan piiriin?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.