Language of document :

2021 m. vasario 16 d. Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje МV – 98 / Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – grad Sofia v glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

(Byla C-97/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Blagoevgrad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: МV – 98

Atsakovas: Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – grad Sofia v glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 273 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį reikia aiškinti taip, kad šiomis teisės normomis nedraudžiama tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią tam pačiam asmeniui už tam tikrą veiką, konkrečiai už prekių pardavimo sandorio neužregistravimą ir neįtraukimą į apskaitą neišduodant pardavimo kvito, gali būti kumuliatyviai taikoma administracinė procedūra, per kurią paskiriama administracinės prievartos priemonė, ir administracinė baudžiamoji procedūra, per kurią paskiriama turtinė sankcija?

1.1.    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 273 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad šiomis teisės normomis draudžiama tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią tam pačiam asmeniui už tam tikrą veiką, konkrečiai už prekių pardavimo sandorio neužregistravimą ir neįtraukimą į apskaitą neišduodant pardavimo kvito, gali būti kumuliatyviai taikoma administracinė procedūra, per kurią paskiriama administracinės prievartos priemonė, ir administracinė baudžiamoji procedūra, per kurią paskiriama turtinė sankcija, turint omenyje tai, kad kartu šia teisės nuostata nenustatoma pareigos institucijoms, atsakingoms už abiejų procedūrų vykdymą, ir teismams užtikrinti veiksmingą proporcingumo principo taikymą atsižvelgiant į tai, kiek bendras visų kumuliatyviai taikomų priemonių griežtumas yra proporcingas konkretaus pažeidimo sunkumui?

2.    Jei Chartijos 50 straipsnis ir 52 straipsnio 1 dalis šiuo atveju būtų netaikytini: ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 273 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad šiomis teisės normomis draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip ZDDS (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) 186 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta tam pačiam asmeniui už tam tikrą veiką, konkrečiai už prekių pardavimo sandorio neužregistravimą ir neįtraukimą į apskaitą neišduodant pardavimo kvito, greta turtinės sankcijos, nustatomos pagal ZDDS 185 straipsnio 2 dalį, skirti administracinės prievartos priemonę „komercinių patalpų užplombavimas“ ne ilgiau kaip 30 dienų?

3.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad pagal ją nedraudžiamos priemonės, kurias nacionalinis teisės aktų leidėjas numato siekdamas užtikrinti interesą pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 273 straipsnį, kaip antai laikinas administracinės prievartos priemonės „komercinių patalpų užplombavimas“ ne ilgiau kaip 30 dienų vykdymas siekiant apsaugoti tariamą visuomenės interesą, kai teisminė apsauga nuo tokios priemonės paskyrimo apribojama priešpriešinio panašaus privataus intereso vertinimu?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.