Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 19. prosince 2019 – Řecko v. Komise

(Věc T-295/18)1

„EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Výdaje uskutečněné Řeckem – Rozvoj venkova – Přímé podpory oddělené od produkce – Klíčové kontroly – Paušální finanční opravy“

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A. Vasilopoulou a E. Chroni, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Triantafyllou a J. Aquilina, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU znějící na částečné zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/304 ze dne 27. února 2018, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. 2018, L 59, s. 3).

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 249, 16.7.2018.