Language of document :

Arrest van het Gerecht van 19 december 2019 – Griekenland/Commissie

(Zaak T-295/18) 1

(„ELGF en Elfpo – Van de financiering uitgesloten uitgaven – Door Griekenland verrichte uitgaven – Plattelandsontwikkeling – Ontkoppelde rechtstreekse steun – Essentiële controles – Forfaitaire financiële correcties”)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A. Vasilopoulou en E. Chroni, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Triantafyllou en J. Aquilina, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot gedeeltelijke nietigverklaring van uitvoeringsbesluit (EU) 2018/304 van de Commissie van 27 februari 2018 tot onttrekking aan financiering door de Europese Unie van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB 2018, L 59, blz. 3)

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 249 van 16.7.2018.