Language of document :

Pritožba, ki sta jo MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV vložili 7. marca 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV/Evropska agencija za zdravila (EMA)

(Zadeva C-178/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnika: MSD Animal Health Innovation GmbH in Intervet international BV (zastopniki: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford, QC, C. Thomas, Barrister)

Druga stranka v postopku: Evropska agencija za zdravila

Predlog

Pritožnika Sodišču predlagata, naj:

ugodi pritožbi in razveljavi sodbo Splošnega sodišča;

za nično razglasi odločbo, ki jima jo je EMA posredovala 3. decembra 2015, o razkritju nekaterih informacij v skladu z Uredbo o zagotavljanju preglednosti1 ; in

EMA naloži plačilo pravnih in drugih stroškov ter izdatkov, ki so jima nastali v tej zadevi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Sodbo je treba razveljaviti iz teh razlogov:

Splošno sodišče ni ugotovilo, da so bili zadevni dokumenti zaščiteni s splošno domnevo zaupnosti;

Splošno sodišče ni ugotovilo, da zadevni dokumenti v celoti vsebujejo zaupne informacije, ki so zaščiteni na podlagi člena 4(2) Uredbe o zagotavljanju preglednosti;

Splošno sodišče ni ugotovilo, da bi zadevni dokumenti morali biti zaščiteni na podlagi člena 4(3) Uredbe o zagotavljanju preglednosti; in

EMA je opustila zakonsko predpisano tehtanje interesov.

____________

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).