Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 ianuarie 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/ (EMA)

(Cauza C-178/18 P)1

[Recurs – Acces la documentele instituțiilor, ale organelor, ale oficiilor sau ale agențiilor Uniunii – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Articolul 4 alineatul (2) prima liniuță – Excepție privind protecția intereselor comerciale – Articolul 4 alineatul (3) – Protecția procesului decizional – Documente prezentate Agenției Europene pentru Medicamente în cadrul unei cereri de autorizare a introducerii pe piață a unui medicament veterinar – Decizie prin care se acordă unui terț accesul la documente – Prezumție generală de confidențialitate – Lipsa obligației instituției, a organului, a oficiului sau a agenției Uniunii Europene de a aplica o prezumție generală de confidențialitate]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (reprezentanți: C. Thomas, Barrister, J. Stratford QC, B. Kelly, Solicitor și P. Bogaert, advocaat)

Cealaltă parte din procedură: (reprezentanți: inițial de T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos și A. Rusanov, ulterior de T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos, agenți)

Dispozitivul

Respinge recursul.

Obligă MSD Animal Health Innovation GmbH și Intervet International BV să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).

____________

1     JO C 231, 2.7.2018.