Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. april 2011 - Sukup mod Kommissionen

(Sag F-73/09) 

(Personalesag - vederlag og godtgørelser - børnetilskud - uddannelsestillæg -tildeling med tilbagevirkende kraft)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Viktor Sukup (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet af Kommissionens kontor "Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder" om ikke at tildele sagsøgeren børnetilskud og uddannelsestillæg.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Viktor Sukup betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 267 af 7.11.2009, s. 84.