Language of document :

2009. szeptember 10-én benyújtott kereset - Sukup kontra Bizottság

(F-73/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Viktor Sukup (Brüsszel, Belgium) (képviselők: Stéphane Rodriguez és Christophe Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala által hozott, a felperes részére eltartott gyermek után nyújtott támogatás és iskoláztatási támogatás nyújtását megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék a jelen keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak;

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által 2009. január 22-én hozott, a felperes kérelmét elutasító határozatot, és - szükség szerint - a kinevezésre jogosult hatóság által 2009. május 29-én hozott, a felperes panaszát elutasító határozatot;

A Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________