Language of document :

Beroep ingesteld op 10 september 2009 - Sukup / Commissie

(Zaak F-73/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Viktor Sukup (Brussel, België) (vertegenwoordigers: Stéphane Rodriguez en Christophe Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten van de Europese Commissie om verzoeker geen toelage voor een kind ten laste of de schooltoelage toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

het onderhavige beroep ontvankelijk verklaren;

het besluit van het TABG van 22 januari 2009 tot afwijzing van verzoekers verzoek en, voor zover nodig, het besluit van het TABG van 29 mei 2009 tot afwijzing van zijn klacht, nietig verklaren;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________