Language of document :

Žaloba podaná 10. septembra 2009 - Sukup/Komisia

(vec F-73/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Viktor Sukup (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Stéphane Rodriguez a Christophe Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia "Úradu pre správu a vyplácanie individuálnych nárokov" Komisie Európskeho spoločenstva o nepriznaní príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na vzdelanie

Návrhy žalobcu

určiť, že predmetná žaloba je prípustná,

zrušiť napadnuté rozhodnutie AIPN z 22. januára 2009, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu, a v prípade potreby rozhodnutie AIPN z 29. mája 2009, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________