Language of document :

Жалба, подадена на 10 септември 2009 г. - Gowitzke/Европол

(Дело F-74/09)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Werner Siegfried Gowitzke (Хага, Нидерландия) (представител: D.C. Coppens, avocat)

Ответник: Европол

Предмет на производството

Искане за отмяна на Решение на Европол от 5 юни 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за изменение на класирането му в степен 5, стъпка 1.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Европол, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за изменение на класирането му в степен 5, стъпка 1,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________