Language of document :

10. septembril 2009 esitatud hagi - Gowitzke versus Europol

(Kohtuasi F-74/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Werner Siegfried Gowitzke (La Haye, Madalmaad) (esindaja: advokaat D. C. Coppens)

Kostja: Europol

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Europoli 5. juuni 2009. aasta otsus. millega lükati tagasi hageja taotlus määrata ta palgaastmele 5 järku 1.

Hageja nõuded

Tühistada Europoli otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus määrata ta palgaastmele 5, järku 1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________