Language of document :

Kanne 11.9.2009 - Wenig v. komissio

(Asia F-75/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Fritz Harald Wenig (Brysseli, Belgia) (edustajat: asianajaja Georges-Albert Dal ja asianajaja Dominique Voillemot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kantajan 23.9.2008 Euroopan komissiolle esittämän avustamispyynnön implisiittistä hylkäämistä koskevan päätöksen kumoamista koskeva vaatimus ja toisaalta Euroopan komission 14.9.2008 tekemän hylkäyspäätöksen kumoamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

Päätös, jolla on implisiittisesti hylätty kantajan 23.9.2008 tekemä avustamispyyntö, jossa pyydettiin Euroopan komissiota avustamaan kantajaa sellaisen kantajan oikeuksiin kohdistuneen loukkauksen vuoksi, joka johtui kantajaa solvaavasta ja herjaavasta brittiläisen Sunday Times -nimisen sanomalehden internetsivuilla 7.9.2008 julkaistusta artikkelista ja mainitun artikkelin kirjoittajien lainvastaisista toimista, on kumottava.

Jos sen katsotaan olevan kantajan täydentävän avustamispyynnön nimenomaisesti hylkäävä päätös, komission 14.11.2008 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä hylätään kantajan avustamispyyntö, joka koski "Worst Conflicts of Interest Awardin" järjestämistä, joka saattoi kantajan kunniallisuuden ja kantajaa koskevan viattomuusolettaman kyseenalaiseksi ja loukkasi niitä.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta kantajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen ja taloudellisen vahingon korvaamiseksi.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________