Language of document :

Acțiune introdusă la 17 august 2009 - Simone Daake/OAPI

(Cauza F-72/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Simone Daake (Alicante, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei OAPI din 12 septembrie 2008 de reziliere a contractului de angajare al reclamantei, cu plata unei despăgubiri; pretinsă eludare a dispozițiilor referitoare la angajarea pe durată nedeterminată prin intermediul unor contracte cu durată determinată succesive.

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Tribunalului:

Anularea declarației cuprinse în scrisoarea OAPI din 12 septembrie 2008, potrivit căreia contractul său de angajare la OAPI se încheie la 31 octombrie 2008,

anularea deciziei OAPI din 6 mai 2009, prin care OAPI i-a respins reclamația, introdusă la 12 decembrie 2008 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut,

obligarea OAPI la despăgubirea prejudiciului material, până la concurența diferenței dintre

pe de o parte, remunerațiile pe care le-a primit efectiv ca agent contractual în temeiul articolului 3 bis din RAA în perioada 1 noiembrie 2005-31 octombrie 2008, precum și alocațiile de șomaj primite de la 1 noiembrie 2008 până în prezent și

pe de altă parte, remunerațiile la care are dreptul în calitate de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din RAA, de la 1 noiembrie 2005 până în prezent - în subsidiar, cel puțin remunerațiile la care are dreptul în calitate de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din RAA, pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2005 și 31 octombrie 2008, precum și alocațiile de șomaj, calculate în funcție de salariul din octombrie 2008, care îi revin în calitate de agent temporar în temeiul articolului (2) litera (a) din RAA -

precum și pierderile care decurg în ceea ce privește pensia pentru limită de vârstă și alte indemnizații, remunerații și beneficii calculate pe baza unor promovări rezonabile, în raport cu rezultatele obținute, la 1 aprilie 2008,

obligarea OAPI la despăgubiri pentru prejudiciul moral care a rezultat ca urmare a discriminării pe care a suferit-o în raport cu alți agenți ai OAPI, până la concurența unei sume lăsate la aprecierea Tribunalului,

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) la plata cheltuielilor de judecată.

____________