Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2010 - Wenig v. Komise

(Věc F-75/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žádost o pomoc - Zásah do cti a porušení presumpce neviny"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Peirre, Belgie) (zástupci: původně G.-A. Dal a D. Voillemot, advokáti, poté G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o pomoc u Evropské komise ze dne 23. září 2008, a dále návrh na zrušení zamítavého rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. listopadu 2008.

Výrok rozsudku

Žaloba F. H. Weniga se zamítá.

F. H. Wenig ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 267, 7.11.2009, s. 85.