Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. november 2010 - Wenig mod Kommissionen

(Sag F-75/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ansøgning om bistand - ærekrænkelse og krænkelse af princippet om uskyldsformodning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgien) (først ved advokaterne G.-A. Dal og D. Voillemot, dernæst ved advokaterne G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning om bistand af 23. september 2008 til Europa-Kommissionen, dels påstand om annullation af Europa-Kommissionens afslag af 14. november 2008.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Fritz Harald Wenig betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 267 af 7.11.2009, s. 85.